Här ser du kursplanen

 • Arbetsledning (arbetsrätt, ekonomi, ledarskap, ergonomi)
 • Växtbiologi (växtfysiologi, mark- och växtnäring, växtskydd)
 • Vedartade växter och beskärning
 • Perenner, lök och knölväxter
 • Sommarblommor
 • Gestaltning, skötsel- och underhåll (med färg & form, ritteknik)
 • Trädgårdshistoria
 • Examensarbete (tematrädgårdar)
 • LIA 1 (inriktning växthusproduktion)
 • LIA 2 (inriktning växtmaterial)
 • LIA 3 (inriktning skötsel, underhåll)

* LIA, Lärande i arbete, praktik på företag som passar in i ämnet, platser väljer vi själva efter intressen.

Utbildningen är två år och startar på vårterminen, totalt 400p. Det bästa av allt är alla skickliga föreläsare med bred kompetens som engagerar och finns där med närvaro för frågor.