TRÄD Q

Här landar det första inlägget. Kommer att lägga upp saker, arbeten, processer för att jag ska lära mig. Skapa rutin och reflektion. Det blir ett roligt sätt att göra det på framförallt.

Vi startade precis det andra året på utbildningen och är inne på fjärde veckan i skolan. Vi går i klass Q, och vi är den sjuttonde klassen som undervisas i Enköpings Yrkeshögskola för Trädgårdsmästare. Vi är en klass på 30 elever, och måste ge eloge till alla i klassen, hur vi stöder och peppar varandra. Klart att rekommendera att studera trädgård med andra som har samma intresse så att man kan stötta och peppa varandra i inlärningen.  Det ger så mycket mer. Är laddad inför det som komma ska. 

Snart börjar även nästa års klass blivande trädgårdsmästare vilket blir spännande.